Triệu chứng ốm nghén là tốt cho em bé của bạn

Triệu chứng ốm nghén có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến bạn, nhưng nó có thể tạo một lớp màng bảo vệ cho em bé của bạn. Lên đến 85 phần trăm phụ nữ mang thai cảm thấy nôn nao trong mình ba tháng đầu tiên . Ốm nghén có thể tàn bạo trên cơ thể của […]