Cách nuôi dạy con của người Nhật Bản

Tìm hiểu về cách nuôi dạy con của người Nhật Bản giúp bé hình thành nhân cách và phương pháp giúp bé thích học tập. Người Nhật Bản hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi dạy con, từ đó biết cách dạy con để phát huy tối đa những tố chất và khả năng mà con của mình có […]

Dinh dưỡng hợp lý với sự tăng trưởng của bé

Dinh dưỡng hợp lý có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của em bé. Quá trình tăng trưởng và phát triển của cơ thể chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ dinh dưỡng. Đối với em bé, nếu bị tổn thương nặng nề về dinh dưỡng và chuyển hoá ở một thời […]

Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 6

Tháng thứ 6 là một bước ngoặc với bé. Em bé của ban có thể: – Tự mình ngồi một lúc mà không cần ai đỡ. – Bắt đầu sử dụng cả hai tay để giữ và định hướng các vật thể theo hướng mình muốn, ví dụ như bình sữa của bé. – Ngoái […]