Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 4


Bạn sẽ nhận ra một sự thay đổi lớn trong cách bé tương tác và phản ứng với thế giới xung quanh vào tháng thứ 4.

Kỹ năng bàn tay

Kỹ năng em bé tháng thứ 4

Kỹ năng em bé tháng thứ 4

- Em bé của bạn sẽ sử dụng phần lớn thời gian để học cách làm các ngón tay chuyển động.

- Có thể điều khiển tay chân chuyển động cùng một lúc vì một mục đích nào đó.

- Duỗi cánh tay ra để với lấy một món đồ chơi nào đó.

- Lắc cái trống đồ chơi để nghe được những chuyển động vui tai, mặc dù bé chưa thể tự mình nhấc cái trống đó lên.

Kỹ năng vận động

- Giữ đầu cao và vững trên hai bàn tay.

- Có thể điều khiển được một phần chuyển động của đầu, mặc dù bé vẫn cần sự hỗ trợ của bạn.

- Có thể giữ đầu cao và vững trên 2 bàn tay.

- Em bé luôn thích cười. Bé sẽ học cách để trở thành nhân vật vui nhộn, hay làm  trò và cùng bé chơi khiến bé cười vang hoặc khiến bạn cười. Ở tháng thứ 4 bé sẽ chưa biết mắc cỡ.