Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 5

Trong suốt tháng thứ 5 này, em bé sẽ bắt đầu điều khiển vững bàn tay mình và thích thú thàm gia các trò chơi.

Nhận biết các màu sắc tương phản.

Kỹ năng bàn tay- bàn chân

Em bé bắt đầu nhận ra bàn tay mình là một “công cụ” tuyệt vời để tạo ra những trò vui.

– Em bé có thể khám phá các ngón chân chuyển động và bắt đầu đưa chân vào miệng ngậm.

– Đặt tất cả các vật bé tìm được và cả nắm tay vào miệng.

– Lần đầu tiên cố gắng túm lấy món đồ chơi với bàn tay sấp và mở rộng.

Kỹ năng chuyển động

Kỹ năng em bé tháng thứ 5
Kỹ năng em bé tháng thứ 5

– Chuyển động dứt khoát đầu mình từ bên này sang phía bên kia mà không bị lắc lư.

– Khi đặt ngồi, em bé có thể giữ vững đầu.

– Em bé có thẻ lật sấp.

Kỹ năng nói chuyện

– Luôn níu lấy bạn mỗi khi bạn đang bế bé mà muốn đặt bé xuống sàn.

– Quay đầu đi nếu bé không thích một vật gì đó.

– Sử đụng các chuyển động cơ thể, thẻ hiện nét mặt và âm thanh phát ra như khóc, la để cho bạn biết tâm trạng của bé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.