Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 5

Trong suốt tháng thứ 5 này, em bé sẽ bắt đầu điều khiển vững bàn tay mình và thích thú thàm gia các trò chơi.

Nhận biết các màu sắc tương phản.

Kỹ năng bàn tay- bàn chân

Em bé bắt đầu nhận ra bàn tay mình là một “công cụ” tuyệt vời để tạo ra những trò vui.

– Em bé có thể khám phá các ngón chân chuyển động và bắt đầu đưa chân vào miệng ngậm.

– Đặt tất cả các vật bé tìm được và cả nắm tay vào miệng.

– Lần đầu tiên cố gắng túm lấy món đồ chơi với bàn tay sấp và mở rộng.

Kỹ năng chuyển động

Kỹ năng em bé tháng thứ 5
Kỹ năng em bé tháng thứ 5

– Chuyển động dứt khoát đầu mình từ bên này sang phía bên kia mà không bị lắc lư.

– Khi đặt ngồi, em bé có thể giữ vững đầu.

– Em bé có thẻ lật sấp.

Kỹ năng nói chuyện

– Luôn níu lấy bạn mỗi khi bạn đang bế bé mà muốn đặt bé xuống sàn.

– Quay đầu đi nếu bé không thích một vật gì đó.

– Sử đụng các chuyển động cơ thể, thẻ hiện nét mặt và âm thanh phát ra như khóc, la để cho bạn biết tâm trạng của bé.

Bình luận