Em bé 5 đến 6 tuổi

– Thích bắt, ném, đá banh

– Có sự thăng bằng tốt khi chơi các trò chơi sử dụng cơ lớn (thẻ, nhào lộn, bóng chày)

– Thích cắt bằng kéo

– Tự mặc quần áo kể cả việc cài nút, đóng nút và mở dây kéo

– Cho thấy sự thích thú khi viết các từ

– Nói chuyện như gia đình nói chuyện (sử dụng cùng loại từ và câu)

– Thực hiện theo các hướng dẫn gồm ba bước theo thứ tự đã được cung cấp (“Lấy banh, để vào trong thùng đồ chơi và đem đến bàn.”)

– Nói tên họ, tuổi và giới tính của trẻ

– Thích chơi các trò chơi có tổ chức với các trẻ khác (Simon nói, thẻ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.