Em bé 3 đến 4 tuổi

- Nhảy, chạy, ném, leo, bằng cách sử dụng sự thăng bằng tốt

- Vẽ các vòng tròn, đường thẳng và đường chéo bằng bút chì màu

- Dùng đồ chơi hoặc các đồ vật khác để giả vờ chơi

- Thích các quyển sách có tranh ảnh và đang đọc

- Hiểu được các từ mà nói các đồ vật đang ở đâu (đằng sau, phía dưới, trong, trên)

- Sử dụng lời nói để hiểu được dễ dàng

- Hỏi nhiều câu hỏi “tại sao” và “cái gì”

- Thích chơi với các trẻ khác

- Chờ đến lượt của trẻ trong thời điểm nào đó

- Trả lời các câu hỏi đơn giản “ở đâu” và “ai”