Em bé 2 đến 3 tuổi

– Đi giỏi, chạy, dừng, tới gần và ngồi xổm xuống

– Sắp xếp 3 hoặc nhiều đồ vật hơn

– Sử dụng muỗng và ly tất cả bởi chính trẻ

– Thực hiện theo các hướng dẫn gồm hai bước (“Lấy được quyển sách và đặt trên bàn”)

– Gọi tên từ năm đến sáu bộ phận cơ thể của chính trẻ

– Tham gia vào cuộc trò chuyện đơn giản

– Trả lời các câu hỏi đơn giản “cái gì” và “làm gì” (“Quý vị muốn dùng gì vào bữa ăn trưa?”)

– Chỉ ra hoặc gọi tên các đồ vật khi được nói việc sử dụng của họ (“Quý vị uống với gì?”)

– Trợ giúp các nhiệm vụ đơn giản (nhặt đồ chơi lên)

– Sử dụng đều đặn các câu có 2-3 từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.