Em bé 12 đến 18 tháng tuổi

- Rất năng động và muốn thám hiểm mọi thứ

- Đi một mình

- Có thể trèo ra ngoài giường cũi

- Nhặt lên các đồ vật nhỏ (kích cỡ bằng trái nho khô)

- Để các đồ vật vào và vứt bỏ từ các thùng hàng

- Đặt một đồ vật lên trên đồ vật khác

- Cho bé ăn bằng muỗng

- Có thể uống bằng ly

- Nói hai hoặc ba từ khác nhau thêm vào “Mẹ” hoặc “Ba”

- Hiểu những câu cơ bản và dùng 1 chữ – thí dụ, nói “nữa” thay vì “con muốn nữa”

- Chỉ nhiều đồ vật hoặc tranh ảnh khi gọi tên

- Chơi một mình là hăng nhất và không muốn cho người khác chơi chung đồ chơi của mình

- Hợp tác hoặc không tuân theo các giới hạn do cha mẹ ấn định

- Dễ bực dọc, không kiên nhẫn và muốn có ngay mọi thứ

- Bớt khóc nhưng than vãn nhiều hơn

- Chữ thích dùng nhất là ‘Không’

- Có thể có đồ chơi hoặc chăn mền đặc biệt

- Nhớ không lâu và lại làm lại hành động cũ dù quý vị dặn là không được làm như vậy. Có thể làm ngược những gì quý vị dặn làm