Em bé 12 đến 18 tháng tuổi

– Rất năng động và muốn thám hiểm mọi thứ

– Đi một mình

– Có thể trèo ra ngoài giường cũi

– Nhặt lên các đồ vật nhỏ (kích cỡ bằng trái nho khô)

– Để các đồ vật vào và vứt bỏ từ các thùng hàng

– Đặt một đồ vật lên trên đồ vật khác

– Cho bé ăn bằng muỗng

– Có thể uống bằng ly

– Nói hai hoặc ba từ khác nhau thêm vào “Mẹ” hoặc “Ba”

– Hiểu những câu cơ bản và dùng 1 chữ – thí dụ, nói “nữa” thay vì “con muốn nữa”

– Chỉ nhiều đồ vật hoặc tranh ảnh khi gọi tên

– Chơi một mình là hăng nhất và không muốn cho người khác chơi chung đồ chơi của mình

– Hợp tác hoặc không tuân theo các giới hạn do cha mẹ ấn định

– Dễ bực dọc, không kiên nhẫn và muốn có ngay mọi thứ

– Bớt khóc nhưng than vãn nhiều hơn

– Chữ thích dùng nhất là ‘Không’

– Có thể có đồ chơi hoặc chăn mền đặc biệt

– Nhớ không lâu và lại làm lại hành động cũ dù quý vị dặn là không được làm như vậy. Có thể làm ngược những gì quý vị dặn làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.