Em bé 4 đến 5 tuổi

– Nhào lộn, nhảy hoặc chơi các trò chơi khác mà sử dụng các cơ lớn (giống chân)

– Nhảy một chân

– Vẽ một khuôn mặt trông giống như một khuôn mặt

– Mặc quần áo với ít trợ giúp

– Hỏi các câu hỏi bằng cách sử dụng “cái gì, ở đâu, ai và tại sao”

– Nói hầu hết các âm nói rõ ràng ngoại trừ “s, z, th, và r”

– Sử dụng các từ trình bày về kích cỡ và con số (lớn, nhiều)

– Nói cả họ và tên của trẻ

– Thích chơi với các trẻ cùng độ tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.