Em bé 4 đến 5 tuổi

- Nhào lộn, nhảy hoặc chơi các trò chơi khác mà sử dụng các cơ lớn (giống chân)

- Nhảy một chân

- Vẽ một khuôn mặt trông giống như một khuôn mặt

- Mặc quần áo với ít trợ giúp

- Hỏi các câu hỏi bằng cách sử dụng “cái gì, ở đâu, ai và tại sao”

- Nói hầu hết các âm nói rõ ràng ngoại trừ “s, z, th, và r”

- Sử dụng các từ trình bày về kích cỡ và con số (lớn, nhiều)

- Nói cả họ và tên của trẻ

- Thích chơi với các trẻ cùng độ tuổi