Em bé 3 đến 6 tháng tuổi

Tuy có các nguyên tắc hướng dẫn tổng quát về mức phát triển của em bé ở những cỡ tuổi khác nhau, hãy nhớ rằng mỗi bé đều khác nhau và phát triển theo nhịp độ riêng của bé.

Dưới đây là những điều em bé 3 đến 6 tháng tuổi làm được:

- Cười ầm lên

- Cố gắng chứng tỏ những cái thích và không thích

- Tạo nhiều âm thanh khác nhau

- Quay đầu của bé về phía âm thanh

- Chơi với chân khi bé nằm ngửa

- Chơi với tay của bé bằng cách chạm tay vào nhau

- Đáp ứng khi nghe gọi tên mình

- Với lấy đồ chơi

- Nhặt một món đồ chơi đặt vào vị trí trong tầm với

- Ngồi được nếu có người đỡ

- Đứng dậy khi có người giúp

- Tỏ ý thích màu sắc

- Nhận ra các khuôn mặt và tỏ ra thích người quen hơn

- Nếu đồ chơi được đem đi khuất mắt thì nghĩ là đồ chơi đó không còn nữa