Em bé 6 đến 12 tháng tuổi

- Nhận ra tên mình

- Kéo bé đứng dậy với một số trợ giúp

- Ngồi không cần trợ giúp trong khi đang chơi đồ chơi

- Có thể di chuyển hoặc trườn bằng bụng rồi bò

- Bắt đầu bước những bước đầu tiên và đi một mình, khi được 8 đến 18 tháng

- Sợ hãi khi có người lạ và khóc khi cha mẹ bỏ đi

 

 

- Chuyển các đồ vật từ tay này qua tay khác

- Cho ăn bằng tay của bé

- Bắt chước vẫy tay chào tạm biệt

- Cho quý vị biết các nhu cầu của bé về vận động và âm thanh

- Bắt chước các âm nói (“ba-ba”, “ga-ga”)

- Thay phiên trong khi chơi với người lớn (hành động, âm thanh hoặc sự biểu lộ qua vẻ mặt)

- Cho quý vị biết bé hiểu một câu hỏi đơn giản