Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 4

Bạn sẽ nhận ra một sự thay đổi lớn trong cách bé tương tác và phản ứng với thế giới xung quanh vào tháng thứ 4. Kỹ năng bàn tay – Em bé của bạn sẽ sử dụng phần lớn thời gian để học cách làm các ngón tay chuyển động. – Có thể điều khiển tay […]