Các vấn đề về phát triển kỹ năng xã hội của bé

Phát triển kỹ năng xã hội là tất cả về việc học làm thế nào để giao tiếp, chơi và xây dựng mối quan hệ với những người khác. Mặc dù đây là một quá trình học tập suốt đời, năm đầu tiên của bé là một thời gian thú vị và quan trọng, khi bé sẽ […]