Dấu hiệu mọc răng, thời gian và cách chăm sóc

Bé của bạn dạo này hay cáu kỉnh, có thể đó là triệu chứng của mọc răng. Tìm hiểu về thời gian, dấu hiệu mọc răng và cách chăm sóc khi bé mọc răng. Khi nào bé sẽ bắt đầu mọc răng? Hầu hết các bé sẽ bắt đầu mọc răng vào tháng thứ 6, […]