Em bé 4 đến 5 tuổi

– Nhào lộn, nhảy hoặc chơi các trò chơi khác mà sử dụng các cơ lớn (giống chân) – Nhảy một chân – Vẽ một khuôn mặt trông giống như một khuôn mặt – Mặc quần áo với ít trợ giúp – Hỏi các câu hỏi bằng cách sử dụng “cái gì, ở đâu, ai […]