Em bé 3 đến 4 tuổi

– Nhảy, chạy, ném, leo, bằng cách sử dụng sự thăng bằng tốt – Vẽ các vòng tròn, đường thẳng và đường chéo bằng bút chì màu – Dùng đồ chơi hoặc các đồ vật khác để giả vờ chơi – Thích các quyển sách có tranh ảnh và đang đọc – Hiểu được các […]

Em bé 2 đến 3 tuổi

– Đi giỏi, chạy, dừng, tới gần và ngồi xổm xuống – Sắp xếp 3 hoặc nhiều đồ vật hơn – Sử dụng muỗng và ly tất cả bởi chính trẻ – Thực hiện theo các hướng dẫn gồm hai bước (“Lấy được quyển sách và đặt trên bàn”) – Gọi tên từ năm đến […]