Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 6

Tháng thứ 6 là một bước ngoặc với bé. Em bé của ban có thể: – Tự mình ngồi một lúc mà không cần ai đỡ. – Bắt đầu sử dụng cả hai tay để giữ và định hướng các vật thể theo hướng mình muốn, ví dụ như bình sữa của bé. – Ngoái […]