Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 3

Bước vào tháng thứ 3, bạn sẽ thấy em bé của mình có những thay đổi kỳ diệu. Bé tháng thứ 3 nói rất nhiều (dù không nói rõ tiếng) và đã sắn sàng trở thành một nhân vật “không bao giờ chịu yên một lúc” trong cuộc sống gia đình bạn. Bé bắt đầu […]