Kỹ thuật massage cho em bé

Đây là 8 bước đơn giản trong kỹ thuật massage em bé. Nào, hãy vỗ dành bé và tiến hành từng bước kỹ thuật massage một. Nhớ là thực hiện mỗi một bước thật chậm, trong khoảng một phút, sử dụng áp lực vừa phải áp dụng với các miếng đệm của ngón tay, không phải […]