Dinh dưỡng hợp lý với sự tăng trưởng của bé

Dinh dưỡng hợp lý có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của em bé. Quá trình tăng trưởng và phát triển của cơ thể chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ dinh dưỡng. Đối với em bé, nếu bị tổn thương nặng nề về dinh dưỡng và chuyển hoá ở một thời […]