Các kỹ năng đạt được theo tuổi: Tháng thứ 5

Trong suốt tháng thứ 5 này, em bé sẽ bắt đầu điều khiển vững bàn tay mình và thích thú thàm gia các trò chơi. Nhận biết các màu sắc tương phản. Kỹ năng bàn tay- bàn chân – Em bé bắt đầu nhận ra bàn tay mình là một “công cụ” tuyệt vời để tạo […]